Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Webinar Supply Chain Risk Management

Rozwijamy lokalną współpracę. Lila Logistik Polska członkiem SA&AM

Od Anna Łodyga w dniu 2019-06-10 13:29:17

Moi drodzy,

z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że firma Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o. została przyjęta do klastra SA&AM jako dostawca. Klaster „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM) został założony z inicjatywy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Członkostwo w nim daje szansę współpracy oraz wymiany merytorycznej między wszystkimi instytucjami edukacyjnymi i naukowymi oraz firmami z branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych technologii.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej http://www.silesia-automotive.pl

Temat: Future