Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Webinar Supply Chain Risk Management

Bocznica kolejowa - po kolei o Kolei

Od Anna Łodyga w dniu 2019-07-09 10:22:04

Od kilku lat można zaobserwować zwiększenie przewozu towarów w relacjach międzynarodowych oraz krajowych. W związku z tym nie sposób nie zauważyć zwiększonej liczby jeżdżących po polskich drogach ciągników siodłowych. Generuje to pewnego rodzaju ograniczenia i problemy.

Transport jest odpowiedzialny za prawie ¼ emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i jest główną przyczyna zanieczyszczenia powietrza w miastach, z czego 70% odpowiedzialności przypada na transport drogowy. Ciekawą informacją jest to, że w sektorze transportowym jest zatrudnionych około 15 mln osób, co stanowi 7% całkowitej liczby osób zatrudnionych w Unii Europejskiej. A wciąż brakuje pracowników w tej branży.

Poszukuje się zatem nowych rozwiązań, mających za zadanie obniżenie kosztów transportu, odciążenie ruchu samochodowego oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla w maksymalnym stopniu. Dąży się do tego by transport stawał się coraz bardziej niskoemisyjny. Najlepiej, by rozwiązania te były jednocześnie efektywne i ekologiczne. I na miejscu.

Firma Müller - Die lila Logistik Polska Sp. z o.o. może zaproponować indywidualne i dopasowane rozwiązania transportu multimodalnego.

Jako jeden z nielicznych operatorów logistycznych posiadamy własną bocznicę kolejową, która jest bezpośrednio połączona z międzynarodowym szlakiem kolejowym E30 łączącym Niemcy, Polskę i Ukrainę, dzięki czemu uzyskujemy bardzo duże możliwości przeładunkowe. E30 to część III Paneuropejskiego korytarza transportowego łączącego miasta: Bruksela- Akwizgran – Kolonia – Drezno – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów – Kijów.

Nasza bocznica składa się z dwóch torów. :

Tor 1: znajduje się przy rampie hali magazynowej, posiada długość 150 metrów i umożliwia jednoczesną obsługę 10 wagonów,

Tor 2: umożliwia dostęp do placu składowego o powierzchni 5 tys. m2 oraz do nowej hali o powierzchni 15 tys. m2, którą planujemy wybudować w niedalekiej przyszłości. 

                Własna bocznica kolejowa umożliwia nam przyjmowanie i wysyłkę pociągów, załadowywanych i rozładowywanych przez naszą doświadczoną obsługę personalną, która również trzyma pieczę nad prawidłowym obiegiem dokumentacji transportowej. Dzięki naszym działaniom możemy umożliwić Klientom przede wszystkim redukcję kosztów organizacyjnych i personalnych oraz zwiększenie produktywności.

Szczegóły techniczne oraz dane lokalizacyjne naszej bocznicy kolejowej znajdziecie w whitepaper, który można pobrać klikając w poniższy link